top of page
Pirvacy Oplossingen

Privacy in het midden- en kleinbedrijf

In het midden- en kleinbedrijf is een aantal sectoren waar privacy een belangrijke rol speelt. Sectoren waarbinnen gebruik wordt gemaakt van bijzondere persoonsgegevens of persoonsgegevens van gevoelige aard. Sectoren waarbinnen de betrokkenen erop moeten kunnen rekenen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met hun gegevens.

 

Privacy8 heeft voor ieder van deze sectoren een op maat gemaakte oplossing ontwikkeld waarmee snel en efficient het privacy compliant seal kan worden verkregen.

Persoonsgegevens in de eerstelijnszorg

 

De eerstelijnszorg is medische zorg waar de patient in principe zelf zonder enige verwijzing naartoe kan gaan zoals:

 

 • zorg van huisartsen (en praktijkondersteuners)

 • zorg van tandartsen (en andere mondzorgverleners zoals mondhygiënisten, orthodontisten en tandprothetici)

 • fysiotherapie

 • apothekerszorg

 • thuisverpleging (geen verwijzing nodig, maar wel een indicatie)

 • maatschappelijk werk

 • psychologische zorg bij een consultatiebureau

 

Ondanks dat eerstelijnszorgverleners veelal kleinere organisaties zijn maken zij in vrijwel alle gevallen gebruik van eenzelfde type persoonsgegeven als de tweedelijnszorgverleners (ziekenhuizen, klinieken, en andere zorgverleners waarvoor een verwijzing nodig is) wat betekent dat ook eenzelfde zorgvuldigheid in acht moet worden genomen bij het verwerken van deze persoonsgegevens.

 

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft aangegeven dat er in 2016 extra gecontroleerd gaat worden op het naleven van de Wet bescherming persoonsgegevens binnen de zorg. Dit omdat verlies van en onzorgvuldig omgaan met patiëntgegevens tot grote nadelige gevolgen voor de betrokkenen kunnen leiden.

Aangezien de vastgelegde boetes een grote impact kunnen hebben op een kleinere organisatie is het extra raadzaam om te werken volgens procedures die aansluiten op de richtlijnen van de wetgever.

Privacy oplossing voor de eerstelijnszorg

 

Privacy8 heeft een speciaal programma ontwikkeld om kleinere zorgverleners op efficiënte wijze compliant te maken met de Wet bescherming persoonsgegevens. Hierbij worden zaken doorlopen als:

 

 • Privacy en security check (plus eventuele aanpassingen) van ICT zorgsystemen

 • Privacybeleid en -verklaringen

 • Training medisch en assisterend personeel

 • Praktijk logistiek

 • Communicatie en serviceprocessen richting patiënt

 • Inrichten proces meldplicht datalekken

 • Data lifecycle compliance & contracten

 

Door schaalbaarheid en specialisatie wordt privacyborging snel en kostenefficiënt binnnen uw praktijk geïmplementeerd.

Neem vrijblijvend contact op met Privacy8 voor meer informatie over het 'Privacy compliant programma eerstelijnszorg'.

Eerstelijnszorg

Eerstelijnszorg

Persoonsgegevens binnen het accountantskantoor

 

Accountantskantoren verwerken grote hoeveelheden financiële informatie. Het gaat hierbij veelal om een combinatie van documenten in papiervorm en digitale bestanden. Alle informatie die in dit kader kan worden herleid naar een individu of persoon is een persoonsgegeven en valt in dat kader onder de Wet bescherming persoonsgegens.

Financiële persoonsgegevens worden gekwalificeerd als gegevens van gevoelige aard. Dit betekent binnen de privacywetgeving dat extra voorzichtigheid geboden is.

 

Naast de Wet bescherming persoonsgegevens is natuurlijk ook de Wet financieel toezicht en andere wetgeving van toepassing. Op deze brede basis van wetten heeft Privacy8 voor accountantskantoren een speciaal programma ontwikkeld dat op efficiënte wijze privacyborging implementeert. Binnen dit programma kan, indien gewenst, ook een brug worden geslagen naar de verschillende cliënten zodat privacyborging binnen de keten wordt gegarandeerd. Hierbij worden de volgende zaken meegenomen

 

 • Classificatie verschillende persoonsgegevens

 • Legal & security check

 • Inrichten proces meldplicht datalekken

 • Inrichten privacy compliant processen

 • Opstellen privacyverklaringen en eventuele bewerkersovereenkomsten

 • Contract checks

 

Door schaalbaarheid en specialisatie wordt privacyborging snel en kostenefficiënt binnnen uw kantoor doorgevoerd.

Neem vrijblijvend contact op met Privacy8 voor meer informatie over het 'privacy compliant programma voor accountantskantoren'.

Accountantskantoren

Accountantskantoren

De Nederlandse beroepsbevolking bestaat voor meer dan 35% uit flexibele arbeid. Detacherings- en uitzendbureau's spelen een onmisbare rol binnen dit geheel. Als schakel tussen mens en organisatie vormen zij een centraal punt waar ontzettend veel persoonsgegevens samenvloeien. Om vraag en aanbod goed op elkaar te kunnen afstemmen is een zorgvuldig samengesteld profiel van de werkzoekende onontbeerlijk. Een profiel dat is gevuld met een breed skala aan persoonsgegevens.

Door de grote variatie en de verschillende typen persoonsgegevens kan de schade voor betrokkenen behoorlijk oplopen in geval van een datalek. 

Bovendien is transparantie cruciaal voor het succes in deze markt. Potentiële kandidaten die op zoek zijn naar werk moeten er op kunnen vertrouwen dat hun gegevens vertrouwelijk en binnen de wettelijke norm worden behandeld.

 

Privacy8 heeft een speciaal programma ontwikkeld voor detacherings- en uitzendbureau's waarbij naast de Wet bescherming persoonsgegevens ook aangrenzende wetgeving wordt meegenomen in het traject om de organisatie privacy compliant te maken. Hierbij worden zaken meegenomen als:

 

 • Privacy en informatie beveiligingscheck (plus eventuele aanpassingen) van HR-systemen

 • Bewerkersovereenkomsten in de keten

 • Privacybeleid en -verklaringen

 • Training personeel

 • Communicatie en serviceprocessen richting cliënt

 • Inrichten proces meldplicht datalekken

 • Data lifecycle compliance & contracten

 

Neem vrijblijvend contact op met Privacy8 voor meer informatie over het 'Privacy compliant programma flexibele arbeidsmarkt'.

Detacherings- en uitzendbranche

Detachering en uitzendbureau's

Vertrouwen is cruciaal bij het sluiten van iedere transactie. 'Mensen doen zaken met mensen' en 'persoonlijke gunfactor' zijn belangrijke elementen voor een succesvol verkoopproces.

Het voordeel van een online winkel is natuurlijk dat op een relatief goedkope wijze heel veel klanten kunnen worden bereikt. Naast een goed ingerichte website is het vertrouwen winnen van de websitebezoeker een zeer belangrijk element. Dit is niet altijd makkelijk. Een computer kan immers niet vriendelijk lachen of enige andere emotie tonen die de klant gerust kan stellen. Een bezoekadres in Nederland helpt enorm. Ook recenties geven inzicht in de handelwijze van de organisatie achter de webwinkel.

Een andere manier om het imago van de organisatie te onderstrepen is door te werken met certificeringen. Veel webwinkels maken om die reden gebruik van thuiswinkelorg als keurmerk voor het betrouwbaar online zaken doen.

Privacy8 certificeert websites (met vermelding en privacycertificaat) op het gebied van privacy. Dit betekent kortweg de garantie richting de klant dat de gegevens die via de website worden verkregen op zorgvuldige wijze, volgens de privacywetgeving, worden verwerkt. Transparantie richting de klant die is getoetst aan verantwoording die de organisatie neemt. (Wees duidelijk over wat je met de gegevens van de klant doet en zorg dat je ook doet wat je zegt).

 

Om tot de nodige certificering te komen heeft Privacy8 een programma ontwikkeld waarmee snel en efficient de juiste privacyborging voor webwinkels/sites kan worden geïmplementeerd.

 

Neem vrijblijvend contact op met Privacy8 voor meer informatie over het 'Privacy compliant programma webwinkel en website'.

Webshop & E-commerce

webshop en ecommerce

Privacy en horeca in één zin klinkt op het eerste gevoel een beetje vreemd. Veel horecagelegenheden hebben immers een openbaar karakter dus de bezoeker moet zich ervan bewust zijn dat zijn of haar gedrag wordt geregistreerd door medebezoekers. Toch rust op de horecaondernemers juist een extra grote verantwoording om op de juiste wijze met persoonsgegevens om te gaan.

 

Omdat binnen uitgaansgelegenheden veel mensen samenkomen is veiligheid een belangrijk aspect van de service die de horeca aan haar gasten wil bieden. Daarvoor worden veelal camera- en andere registratiesystemen ingezet. Ook is het gebruik van toegangspassen en -kaarten, met chip of andere registratiemethode, niet ongewoon. Al deze oplossingen verzamelen een behoorlijke hoeveelheid persoonsgegevens en het is dan ook raadzaam dat de systemen en handelwijzen met betrekking tot deze gegevens op de juiste wijze, binnen de wettelijke norm, zijn ingericht.

 

Daarnaast zijn betrouwbaarheid en geborgenheid integrale begrippen binnen bepaalde horeca organisties. Denk hierbij aan hotels, restaurants en wellness waar de klant er op moet kunnen vertrouwen dat zorgvuldig wordt omgegaan met zijn of haar persoonsgegevens.

 

Ook online boekingssystemen en locatiediensten (restaurant, hotel bij mij in de buurt) maken gebruik van diverse typen persoonsgegevens die op de juiste wijze zullen moeten worden verwerkt.

 

Privacy8 adviseert en certificeert Nederlandse horecaorganisaties op het gebied van privacy. Neem vrijblijvend contact op met Privacy8 voor meer informatie.

Horeca- en hotelwezen

Horeca en hotelwezen
Pirvacy Oplossingen
privacy. blijft. persoonlijk.
bottom of page