top of page
Oplossingen

Van A tot Z compliant

Privacy Servicedesk

Training & Opleiding

Meldplicht datalekken

Contracten & verklaringen

DPIA en andere onderzoeken

"Het privacyserviceprogramma"

Privacy & Informatiebeveiliging

Tooling

Marktsegmenten

De privacywetgeving is een verzameling checks & balances ten behoeve van het rechtmatig verwerken van persoonsgegevens.

De juristen en program managers van Privacy8 hebben deze checks & balances vertaald naar tastbare bedrijfsprocessen en actiepunten.

Privacy8 geeft antwoord op de vraag:

Wat moet ik doen om privacy compliant te werken?

bottom of page