top of page
Training & Opleidingen

Training op de werkvloer

Training privacy kernteam

Opleiding tot FG

Training op de werkvloer

Het echte rendement van privacy

Training werkvloer
Privacy8 - Training op werkvloer

Het trainen van je medewerkers is de sluitsteen van het privacy compliant werken. Bij de meeste organisaties zien we nog steeds dat privacy in de ivoren toren blijft hangen. De mensen op de werkvloer hebben vaak geen idee wat ze nu precies moeten doen in het kader van privacy bescherming.

"Wat mag ik nu wel en niet met de data die ik tot mijn beschikking heb?"

Dat is een gemiste kans. De privacywetgeving geeft namelijke duidelijke handvaten over hoe je medewerkers met persoonsgegevens moeten omgaan. Dat brengt duidelijkheid en zorgt voor een organisatiebreed verantwoordelijkheidsgevoel.

Het trainen van je mensen is bovendien één van de noodzakelijke organisatorische maatregelen die je als organisatie dient te nemen.

Doelgroep:

Organisaties die persoonsgegevens verwerken met meer dan 20 medewerkers.

Prijs:

Op aanvraag (afhankelijk van het aantal medewerkers en proces complexiteit).

Interesse?

Neem contact op met Privacy8 voor een oriënterend gesprek omtrent de "privacy training op de werkvloer".

Contact:

043 763 1685

Hoe werkt de training?

De juristen, program manager en communicatie-experts van Privacy8 vertalen de wet naar heldere werkinstructies. Daarnaast wordt een privacygedragscode opgesteld.

Op basis hiervan kunnen grote groepen medewerkers in korte tijd worden getraind. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een carrousel model waarbij korte trainingssessies worden gegeven aan kleinere groepen medewerkers. Hierdoor komt de bezettingsgraad niet in gevaar en hou je het interactief.

Aan het einde van iedere trainingssessie wordt een korte toetst afgenomen zodat je inzage hebt in het kennisniveau en je kunt aantonen dat ook op dit vlak de juiste inspanningen zijn geleverd - aantoonbaar compliant!

Opleiding tot FG 

Functionaris voor de Gegevensbescherming

Opleiding FG
Privacy8 - Opleiding tot FG

De Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) is een duizendpoot. Naast kennis van de privacywetgeving is het belangrijk dat je inzicht hebt in bedrijfsprocessen en begrijpt wat de mogelijkheden en beperking zijn van ICT oplossingen. Je bent immers verantwoordelijk voor de technische en organisatorische maatregelen die zijn genomen om privacy bescherming optimaal te waarborgen.

De Privacy8 opleiding tot Functionaris voor de Gegevensbescherming stoomt je niet alleen klaar voor de privacywetgeving maar leert je ook hoe je het vak van functionaris in de praktijk moet toepassen.

Doelgroep:
 • Organisaties die één of meerdere medewerkers willen laten omscholen tot FG-er.

 • Project managers, program managers of juristen die aan de slag willen als FG-er.

Prijs:

2.500,- euro per deelnemer

Interesse?

Neem contact op met Privacy8 om te kijken wanneer een opleiding bij jouw in de buurt plaats vindt.

Privacy8 verzorgt ook opleiding bij organisaties op locatie. 

Opbouw opleiding:

De opleiding tot Functionaris voor de Gegevensbescherming bestaat uit 8 dagdelen (blokken)

Blok 1:

 • Geschiedenis en ontwikkeling gegevensbescherming; 

 • Privacybescherming wereldwijd; 

 • Sectoren;

 • Informatiebeveiliging.

Blok 2:

 • Introductie privacy wetgeving in Europa;

 • Persoonsgegevens;

 • Begrippen Verantwoordelijke, Bewerker en Betrokkene.

Blok 3:

 • Rechtmatig verwerken van persoonsgegevens;

 • Informeren betrokkenen en transparantie.

Blok 4:

 • Rechten betrokkenen; 

 • Technische en organisatorische maatregelen.

Blok 5:

 • Verantwoording/Accountability;

 • Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU;

 • Toezichthouders en handhaving.

Blok 6:

 • Compliance; 

 • Herhaling en afronding privacy in de EU; 

Blok 7:

 • Wet bescherming persoonsgegevens; 

 • Burgerservicenummer BSN;

 • AVG specifiek voor Nederland; 

 • Categorie persoonsgegevens;

 • Praktijkcasus.

Blok 8:

 • Register persoonsgegevens;

 • Datalekken;

 • Functionaris Gegevensbescherming;

 • Praktijkcasus;

Toets en afsluiting.

Contact:

043 763 1685

Training privacy kernteam

Adequaat acteren & reageren

Ttraining privacy kernteam
Privacy8 - Training privacy kernteam

"Het is niet de vraag of we worden gehackt. Het is de vraag wanneer we worden gehackt. Zorg dat je er als organisatie klaar voor bent!"

Heather Atkins - Chief Security Office Google

Je dient als organisatie voldoende maatregelen te treffen om persoonsgegevens te beveiligen. Mocht er toch een datalek optreden dan is het zaak dat je adequaat optreedt.

De wetgever reikt handvaten aan in dit kader. Zo moet je een datalek onmiddellijk melden en wel uiterlijk binnen 72 uur. Beroept een betrokkene zich op zijn recht op inzage dan dien je uiterlijk binnen 4 weken, schriftelijk, te reageren.

Ook bij een datalek met grote(re) impact moet je snel kunnen handelen. Dat betekent dus snel beslissingen kunnen nemen, maar ook snel en slim kunnen communiceren. Je spendeert als organisatie veel geld en energie aan de dagelijkse communicatie met je klanten, patiënten, burgers, leerlingen of andere betrokkenen. Het zou knullig zijn als je in een situatie waar je mogelijk negatief onder de aandacht komt genoegen neemt een stuk tekst dat alleen voldoet aan de letter van de wet.

Het is om die reden dat naast de jurist en de afdeling ICT ook iemand van de directie wordt ingeschakeld en dat de afdeling marketing of de communicatie expert wordt ingezet bij het samenstellen van de boodschap richting de betrokkene.

Met de Training privacy kernteam wordt het privacy kernteam samengesteld en actie-klaar gemaakt. Daarbij worden ook de middelen tot snel reageren aangereikt en de juiste processen geïmplementeerd.

Hoe werkt de training?

Samenstellen privacy kernteam - De verschillende expertises die nodig zijn om privacy compliant werken binnen de organisatie te kunnen faciliteren en snel op te treden bij mogelijke datalekken.

Training privacy kernteam - Het team wordt getraind op de volgende zaken:

 • Proces meldplicht datalekken

 • Rechten van de betrokkene

 • Risico analyse bij verwerking persoonsgegevens

 • Aansturen en bijsturen

bottom of page