top of page
Pirvacy Oplossingen

Transparantie en verantwoordelijkheid

 

De Wet bescherming persoonsgegevens heeft als doel de privacy van inwonenden in Nederland te beschermen. De gedachte hierbij is mogelijke nadelige gevolgen te minimaliseren voor diegenen waarvan persoonlijke informatie wordt verzameld en gebruikt. Dit draagt bij aan een veiligere digitale wereld.

 

De logica achter de wetgeving komt voort uit de volgende vraag: "Van wie is het internet?"

Het antwoord is eenvoudig: "Van niemand".  Het internet is opgezet door vrijwilligers. Organisaties en overheden zijn vervolgens gretig gebruik gaan maken van deze digitale snelweg.

Om een veiligere online wereld te creëren zullen organisaties en individuen dus hun verantwoordelijkheid moeten nemen. De wetgever richt zich daarom ook tot de instellingen en organisaties die gebruik maken van persoonsgegevens.

 

Om privacy te kunnen waarborgen zijn twee kernbegrippen van belang: Transparantie en verantwoordelijkheid.

Informeer diegene waarvan je persoonsgegevens gebruikt duidelijk over wat je met deze gegevens gaat doen. Zorg vervolgens dat je als organisatie ook je verantwoordelijkheid neemt door te doen wat je zegt. Dit wordt bewerkstelligd door het inrichten van privacy processen en maatregelen.

Connect the dots

 

Implementatie van de privacy wetgeving binnen grotere organisaties is in de meeste gevallen een veelzijdig en complex proces. Een aantal partijen in de markt wekken de indruk dat het eenvoudigweg opstellen van een privacyverklaring al voldoende is om invulling te geven aan privacyborging. Dat is wel heel kort door de bocht. Als organisatie zul je er rekening mee moeten houden dat je ter verantwoording kunt worden geroepen voor datgene wat je belooft.

Wie zich iets meer in de privacyuitdagingen verdiept komt al snel tot de conclusie dat privacy niet alleen iets van de legal afdeling is. Privacybescherming moet organisatiebreed worden gedragen. Op verschillende afdelingen, binnen verschillende bedrijfsprocessen en informatiesystemen en veelal in samenspel met verschillende toeleveranciers en serviceverleners van deze systemen. 

 

Privacy8 heeft een programma ontwikkeld dat verschillende privacyelementen systematisch toetst en daar waar nodig aanpast. Zo blijven organisaties in control over de voortgang van de implementatie.

Klik hier voor meer informatie over het privacy8program®.

Oplossingsgericht

Privacy8 mission statement

Privacy8 levert eenvoudige oplossingen voor  complexe problemen rondom het waarborgen van privacy binnen organisaties. Nu en in de toekomst.

“Denk vanuit het probleem, niet vanuit de oplossingen die reeds voor handen zijn.”

Pirvacy Oplossingen
privacy. blijft. persoonlijk.
bottom of page