top of page
Pirvacy Oplossingen
25 mei 2018. Werk aan de winkel. 
 
De wetgevende macht geeft antwoord op de vraag van de burger. Waarborging van de digitale privacy.
 
De verantwoording ligt bij de organisaties en instellingen die gebruik maken van persoonsgegevens. 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) krijgt de middelen om hoge boetes te geven indien de wet niet voldoende wordt nageleefd.

Informatieplicht naar diegene waarvan persoonsgegevens worden verwerkt.  

Organisaties die persoonsgegevens verwerken zijn verantwoordelijk voor privacyborging. Specifieke verantwoordelijkheden moeten worden gekoppeld aan individuen (accountabillity process).

Een belangrijke aanpassing in de Wet bescherming persoonsgegevens is de meldplicht datalekken.

Hiervoor moeten processen worden ingericht.

Imago aanscherpen en bewaken. Bescherm de belangen van betrokkenen.

Maatschappelijke druk om sociaal maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Belangenbescherming van klanten, burgers, patiënten, studenten, leerlingen, partners, medewerkers of andere personen waarvan u informatie verwerkt is essentieel voor de vertrouwensrelatie.

Privacy uitdagingen

Maakt het verschil...

Turnkey Solution

If you only have a hamer

you tend to see every problem as a nail.

Waar vraag is, is aanbod. De oplossingen die op dit moment worden aangeboden in de markt zijn vrijwel altijd gedreven vanuit de reeds aanwezige kennis bij de verschillende leveranciers. Een aantal juridische bedrijven biedt een goed inzicht in de implicaties van de privacywetgeving maar zijn veelal niet in staat deze te vertalen in bedrijfsoplossingen. 

Diverse ICT bedrijven bieden prima oplossingen met betrekking tot dataminimalisatie, security en de inzet van privacy enhancement tools (PET’s), echter hier ontbreekt vaak weer de structurele begeleiding van het totale proces richting compliance. Juridische documenten en stappen kunnen enkel correct zijn als de nodige processen en informatie ook correct zijn… Wie schrijft de notice? De doelbinding? Is het proces meldplicht datalekkken correct ingericht? Hoe richt je een proces meldplicht datalekken in?

Afstemming en samenspel van de verschillende componenten komt vaak bij de klant (uw organisatie) te liggen. Dit vormt een probleem. De klant is immers niet gespecialiseerd in het implementeren van privacyprocessen…

Turnkey solution

Privacy8 heeft een producten- en dienstenportfolio samengesteld dat gericht is op het gehele privacyprobleem dat organisaties moeten tackelen om compliant te worden.

Zo biedt Privacy8 een turnkey oplossing op het gebied van privacy.

 

Van jurist tot ICT specialist, Privacy8 levert een breed skala aan privacy professionals en vormt zo één aanspreekpunt voor alle privacygerelateerde uit-dagingen.

 

De Privacy Officers van Privacy8 maken gebruik van eenzelfde methodiek (het privacy8program) en van de Privacy8 software (privacy8platform) zodat er altijd een constante kwaliteit en eenduidige werkwijze wordt geleverd.

Voordelen
  • Verschillende kennisgebieden die nodig zijn om privacy compliant te worden zijn optimaal op elkaar afgestemd.

 

  • Eén partij dus geen onverwachte kosten.

 

  • Het kastje naar de muur proces wordt voorkomen. Eén aanspreekpunt. Eén privacy project manager.

 

  • Betere controle op het proces door gebruik van één oplossing en aanpak. (geen onoverzichtelijke lappendeken van oplossingen).

 

  • Niet afhankelijk van één persoon (projecten kunnen snel worden overgenomen als een vertrouwde Privacy Officer plots niet meer beschikbaar is).

Pirvacy Oplossingen
privacy. blijft. persoonlijk.
bottom of page