top of page

De privacy wet.

Voor iedere organisatie die in Nederland actief is?

Iedere organisatie die in Nederland een service, product of dienst aanbiedt valt onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Of de wet ook van toepassing is valt samen met de vraag of de betreffende organisatie gebruik maakt van persoonsgegevens (alle informatie die op enigerlei wijze gekoppeld kan worden aan een persoon).

Dat is natuurlijk erg kort door de bocht. Iedere organisatie maakt immers gebruik van persoonsgegevens. Gegevens van klanten, burgers, patiënten, studenten, leerlingen en andere partijen waaraan services, producten of diensten worden geleverd maar ook gegevens van personeel en medewerkers.

 

De Wet bescherming persoonsgegevens is dus vrijwel altijd van toepassing!

 

De vraag die men zich in dit kader dan ook beter kan stellen is: "Wat is de impact van de Wet op mijn organisatie?"

Dit is eenvoudigweg gekoppeld aan het type persoonsgegeven dat wordt gebruikt en de wijze waarop deze gegevens worden ingezet. Maakt een organisatie slechts zeer beperkt gebruik van persoonsgegevens dan is vaak een eenvoudige privacy verklaring voldoende. Bij middelgrote en grote organisaties wordt het al snel een stuk complexer. Informatie wordt vaak op meerdere plaatsen in het bedrijf gebruikt en verschillende medewerkers hebben toegang tot uiteenlopende persoonsgegevens. Informatie zit opgeslagen in meerdere systemen en ook als gebruik wordt gemaakt van hosting oplossingen blijft de organisatie die de persoonsgegevens gebruikt verantwoordelijk voor het waarborgen van de privacy bescherming.

In dergelijke gevallen is het verstandig om een goed privacy beleid op te stellen en dit beleid op structuele wijze door te voeren binnen de organisatie. Dit is ook wat de Autoriteit Persoonsgegevens eist. Wees transparant en neem verantwoording. Richt processen in volgens de Wet bescherming persoonsgegevens en zorg dat deze processen ook beheersbaar zijn.

 

Privacy8 helpt organisaties bij het inzichtelijk maken van mogelijke privacy risico's en de stappen die genomen kunnen worden om deze risico's te voorkomen of te minimaliseren. Klik hier om te lezen hoe privacy8 te werk gaat.

 
Pirvacy Oplossingen
Pirvacy Oplossingen
privacy. blijft. persoonlijk.
bottom of page